Prowadzenie działalności biznesowej w ramach sklepu internetowego oznacza codzienne wyzwania, którym należy stawiać czoła. Ważne są nie tylko aspekty związane z marketingiem internetowym i utrzymywaniem poprawnych relacji z klientami, ale także prawidłowe wywiązywanie się z zadań w obszarze podatków i rachunkowości. Dotyczy to między innymi takich pozornie nieistotnych aspektów jak na przykład prezenty dla klientów e-sklepu.

Prezenty dla klientów e-sklepu jako forma promocji

Różnego rodzaju upominki to ciekawy sposób na promocję przedsiębiorstwa zajmującego się handlem internetowym. Drobne prezenty często okazują się skuteczną zachętą, która wyróżnia daną markę spośród licznej konkurencji.

Nierzadko zdarza się, że sklep działający w internecie przesyła klientowi próbkę nowego towaru. Takie działanie pozwala klientowi wypróbować zalety oferowanego produktu. Dzięki temu szanse na to, że nabywca zdecyduje się w przyszłości na zakup danego produktu, znacznie wzrastają.

Prezenty dla klientów e-sklepu a rozliczenia podatkowe — co należy wiedzieć?

Wręczanie prezentów dla klientów to skuteczny sposób na promocję e-sklepu i pomaga w budowaniu grona stałych odbiorców. Z drugiej strony jednak powoduje to konieczność prawidłowego rozliczenia się w świetle obowiązujących regulacji prawnych, szczególnie w zakresie podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług.

Prezent dla klienta e-sklepu a rozliczenia na gruncie podatku dochodowego

W przypadku otrzymania prezentu o wartości powyżej 200 złotych, do odprowadzenia podatku dochodowego jest uprawniony klient. Wartość prezentu jest wówczas zaliczana do przychodów z innych źródeł. Na szczęście, zadanie to jest dla nabywcy ułatwione, ponieważ sprzedawca ma wówczas obowiązek sporządzić deklarację podatkową PIT-8C i przekazać ją klientowi.

Dobrą wiadomość dla przedsiębiorców stanowi fakt, że wydatki na wytworzenie prezentów można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Prezenty dla klientów e-sklepu a podatek VAT

Istotna jest także kwestia podatku VAT z punktu widzenia sklepu internetowego. Kiedy przekazanie nieodpłatnych próbek/prezentów podlega podatkowi od towarów i usług? Kluczowym kryterium jest w tym przypadku wartość upominku. Zgodnie z ustawą o VAT, przekazanie prezentu nie podlega opodatkowaniu, jeśli:

  • koszt pojedynczego prezentu przekazanego klientowi nie przekracza równowartości 10 złotych,

  • w przypadku przekazania określonemu nabywcy więcej niż jednego upominku w ciągu roku — łączny limit wynosi wówczas 100 złotych. W tym przypadku konieczne jest jednak prowadzenie odrębnej ewidencji, która pozwoli na ustalenie tożsamości obdarowanych klientów.

Co do zasady, od podatku VAT zwolnione jest także nieodpłatne przekazanie próbki — jest ona w ustawie określana jako egzemplarz towaru pozwalający na ocenę cech użytkowych produktu. Inaczej przedstawia się sytuacja, gdy warunkiem do uzyskania prezentu jest spełnienie warunku określonego wcześniej w regulaminie promocyjnym. Jeśli sprzedawca wręcza upominki klientom, którzy na przykład dokonali zakupów o wartości przekraczającej określony limit, obliguje to sprzedawcę to ewidencji na cele podatku VAT.