Leasing jest taką umową, w ramach której leasingodawca udostępnia leasingobiorcy określoną rzecz ruchomą (najczęściej jest to samochód osobowy). Umowa ta w szczegółowy sposób reguluje przede wszystkim takie aspekty jak wysokość wynagrodzenia należnego leasingodawcy oraz czas obowiązywania. Po zakończeniu leasingu podmiot korzystający ma prawo wykupić auto. Możliwe jest również dokonanie wcześniejszego, przedterminowego wykupu. O czym należy pamiętać w takiej sytuacji? Przeczytaj tekst, by poznać odpowiedź na to pytanie.

Wcześniejszy wykup samochodu z leasingu operacyjnego — o czym trzeba pamiętać?

Co do zasady, takie rozwiązanie jest możliwe w przypadku korzystania z leasingu operacyjnego. Co więcej, firmy leasingowe nie powinny utrudniać klientom takiego działania. Należy jednak pamiętać o pewnych aspektach podatkowych. Otóż jedną z cech charakterystycznych umowy jest minimalny okres trwania. Co to oznacza?

Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. Generalnie, umowa leasingu operacyjnego powinna być zawarta na okres nie krótszy niż 40% nominalnego okresu amortyzacji — w przypadku auta osobowego są to 2 lata liczone jako 40% z 5 lat. W przeciwnym wypadku konieczne jest m.in. oszacowanie kwoty wykupu przez rzeczoznawcę.

Kiedy warto zdecydować się na wcześniejszy wykup przedmiotu umowy leasingowej?

Zazwyczaj przedsiębiorcy decydują się na takie rozwiązanie w sytuacji, gdy planują zakończenie działalności gospodarczej jeszcze przed upłynięciem zawartej umowy leasingowej. Wcześniejszy wykup z leasingu operacyjnego może być dobrą decyzją także w sytuacji, gdy firma w danym okresie wypracowała znaczne nadwyżki finansowe. Jeśli w przedsiębiorstwie nie planuje się na najbliższe lata nowych, zakrojonych na szeroką skalę inwestycji, wcześniejszy wykup samochodu osobowego z leasingu może być dobrym sposobem na wykorzystanie posiadanych środków i zmniejszenie zobowiązań.

Przedterminowe wykupienie leasingowanego samochodu to rozwiązanie, które daje przedsiębiorcy większą elastyczność działania. Przede wszystkim, polepsza się jego kondycja finansowa, ponieważ wartość bilansowa zobowiązań zmniejsza się. W efekcie powinna ulec poprawie zdolność kredytowa przedsiębiorstwa. Może być to decydujące podczas starania się o kredyt bankowy lub kolejne finansowanie w postaci leasingu.

Wcześniejszy wykup samochodu z leasingu operacyjnego to nie to samo co zerwanie umowy

Należy pamiętać, że przedterminowe wykupienie przedmiotu umowy leasingowej to nie to samo co zerwanie umowy. Ten drugi przypadek jest znacznie mniej korzystny dla leasingobiorcy. Wówczas podmiot ten nie tylko musi uregulować jednorazowo wszystkie niespłacone jeszcze raty. Konieczne jest także opłacenie opłaty manipulacyjnej za zerwanie umowy oraz zwrócenie przedmiotu umowy. Last but not least, takie działanie to także pogorszenie wizerunku leasingobiorcy, ponieważ firmy leasingowe niechętnie podejmują współpracę z klientami, którzy wcześniej zakończyli umowę przed terminem.