Sklepy internetowe cieszą się coraz większą popularnością – rozwój technologii spowodował, że wiele osób ma możliwość robienia zakupów bez wychodzenia z domu. Mimo że prowadzenie sklepu internetowego często okazuje się opłacalne, założenie go może wiązać się ze sporymi nakładami finansowymi. Czy wydatki takie mogą stanowić koszty uzyskania przychodu? Czy możliwa jest amortyzacja sklepu internetowego?

Sklep internetowy – prawa autorskie i licencjackie

Jeśli wykonanie sklepu internetowego zlecone zostaje firmie zewnętrznej, szczególne znaczenie mają zapisy określone w podpisanej przez strony umowie. Ważne jest uwzględnienie, czy nabycie sklepu wiąże się z przeniesieniem autorskich praw majątkowych oraz licencji na nabywcę – podlegają one bowiem amortyzacji jako wartości niematerialne i prawne, jeśli zostały nabyte. Ponadto muszą nadawać się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania, a okres korzystania z nich powinien być dłuższy niż rok.

Amortyzacja sklepu internetowego

Sklep internetowy powinien zostać ujęty w majątku firmy jako wartość niematerialna i prawna najpóźniej w miesiącu przekazania go do użytkowania, natomiast od następnego miesiąca należy rozpocząć dokonywanie odpisów administracyjnych. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, okres amortyzacji licencji programów komputerowych oraz majątkowych praw autorskich nie może być krótszy niż 24 miesiące – wobec tego roczna stawka amortyzacji sklepu internetowego nie może przekraczać 50%, a w przeliczeniu miesięcznym 4,16 %.