PKD to inaczej Polska Klasyfikacja Działalności. Jest to system, którego hierarchia obejmuje pięć poziomów, czyli: sekcję, dział, grupę, klasę oraz podklasę. Dzięki funkcjonowaniu Polskiej Klasyfikacji Działalności możliwe jest między innymi prowadzenie statystyk dotyczących poszczególnych branż gospodarki narodowej. Ważne miejsce w polskiej PKD zajmuje działalność biznesowa prowadzona przez przedsiębiorstwa marketingowe.

Polska Klasyfikacja Działalności — znaczenie

Wybór jednego bądź kilku kodów w ramach PKD jest obowiązkowy dla wszystkich przedsiębiorców jeszcze na etapie rejestracji nowej działalności gospodarczej. Oczywiście, wraz z rozwojem przedsiębiorstwa i wchodzeniem w nowe obszary rynku możliwe jest dodawanie kolejnych kodów identyfikacyjnych.

Obligatoryjny charakter systematyki PKD sprawia, że system ten umożliwia prowadzenie takich działań analitycznych, które są miarodajne i w rzetelny sposób oddają rzeczywistość. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, Polska Klasyfikacja Działalności jest wykorzystywana między innymi w statystyce, rachunkowości oraz urzędach rejestracyjnych.

Praktyczne kwestie dotyczące Polskiej Klasyfikacji Działalności reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów opublikowane w dniu 24 grudnia 2007 roku.

PKD marketing - jaki kod będzie odpowiedni?

Jak już wcześniej wspomniano, istotną część tego systemu ewidencyjnego stanowią przedsiębiorstwa prowadzące działalność w obszarze marketingu, badań rynku itp. Znajduje to odzwierciedlenie w fakcie, że jeden w sekcji M (sekcja jest główną jednostką podziału w Polskiej Klasyfikacji Działalności) znajduje się dział 73, czyli „Reklama, badanie rynku i opinii publicznej”.

Dział nr 73 jest podzielony tak, aby odzwierciedlić rzeczywistość gospodarczą oraz specyfikę działania branży marketingowej. Jest to ważne, ponieważ opisywany sektor rynku jest bardzo zróżnicowany i obejmuje zarówno agencje PR, jak i np. firmy zajmujące się sprzedażą powierzchni reklamowych.

W PKD dział ten jest podzielony w następujący sposób:

  • 73.1 — Reklama. Grupa ta obejmuje działalność gospodarczą w ramach takich podmiotów jak:
    • 73.11 — agencje reklamowe,
    • 73.12 — reprezentacja mediów (sprzedaż powierzchni reklamowych w mediach drukowanych, elektronicznych, TV oraz radio).

W pewnym uproszczeniu, w grupie tej znajdują się np. agencje odpowiedzialne za: przygotowywanie kampanii reklamowych dla przedsiębiorstw oraz pisanie scenariuszy do spotów reklamowych. Profesjonalne doradztwo w zakresie reklamy, public relations, prowadzenie marketingu bezpośredniego — podmioty z tego obszaru także wpisują się w grupę 73.1 PKD.

  • 73.2 — Badanie rynku i opinii publicznej. 

W skład tej grupy wchodzą przedsiębiorstwa zajmujące się prowadzeniem badań marketingowych (z ang. market research). A zatem, znajdują się tu m.in.: sondażownie badające rynek i konsumentów pod kątem sensowności wprowadzenia nowych produktów i usług oraz instytuty badania opinii publicznej.

Polska Klasyfikacja Działalności — jak wybrać kod PKD dla firmy?

Duża liczba kodów PKD nie oznacza jeszcze, że korzystanie z tego systemu nie jest czynnością szczególnie trudną. Wyszukiwarka PKD jest intuicyjna w obsłudze. Oczywiście, w trudniejszych przypadkach można skonsultować się na przykład z księgowym.